Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Ank Lambers Producties

KvK.nr 68637276 gevestigd te Tilburg.

De algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Ank Lambers Producties

In deze voorwaarden wordt met ‘activiteit’ alle activiteiten bedoeld zoals workshops, lezingen, sessies, trainingen, cursussen en opleidingen. Met ‘inschrijver’ wordt ook de deelnemer of cursist bedoeld.

 1. Aanmelden voor een activiteit geschiedt door het invullen van het contactformulier op de website www.anklambers.nl.
 2. Met de inschrijving geeft de inschrijver aan op de hoogte te zijn van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.
 3. Nadat Ank Lambers Producties de inschrijving heeft geaccepteerd heeft is deze definitief en ontvangt de inschrijver een bevestiging van de inschrijving met de factuur of betaal-link. De betaling dient (uiterlijk) één week voor de startdatum voldaan te zijn.
 4. Annulering dient per e-mail gedaan te worden naar info@anklambers.nl. Wordt de aanmelding binnen 2 weken voor aanvang van de activiteit geannuleerd, dan wordt het cursusgeld geretourneerd minus € 5,- administratiekosten. Bij annulering binnen 1 week voorafgaand aan de activiteit wordt er geen restitutie van het deelnamegeld gegeven en blijft het volledige bedrag verschuldigd.
 5. In overleg met Ank Lambers Producties kan een andere deelnemer de plaats binnen de activiteit innemen. Dit dient dan voor aanvang van de activiteit geregeld te zijn.
 6. Bij het annuleren in verband met ziekte of calamiteit wordt -in overleg met Ank Lambers gezocht naar een passende oplossing.
 7. Ank Lambers Producties kan besluiten een activiteit te annuleren wegens te weinig deelnemers. Deze annulering dient dat minstens 7 dagen voor aanvang van de activiteit -tenzij er sprake is van overmacht- te melden aan de inschrijver. Indien mogelijk worden er dan alternatieve activiteitendata aangeboden. Bij annulering door Ank Lambers ontvangt de inschrijver binnen 5 werkdagen restitutie van de door hem/haar gedane betaling.
 8. Alle informatie die door de inschrijvers worden verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld door zowel Ank Lambers als de andere deelnemers.
 9. Ank Lambers Producties is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies aan persoonlijke goederen van de inschrijver op de trainingslocatie(s).
 10. Ank Lambers Producties is nimmer aansprakelijk voor schade en/of verlies die de inschrijver toebrengt aan de inventaris van de trainingslocatie(s) of aan de trainingslocatie(s).
 11. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden stemt u ook in met het privacybeleid. De verklaring hieromtrent is terug te vinden op de pagina Privacyverklaring op www.anklambers.nl.
 12. Alle activiteiten vinden plaats met in acht neming van de geldende Coronamaatregelen en -richtlijnen.